Musicologie

Uit 247Hits Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Musicologie of muziekwetenschap
is de wetenschappelijke studie van de muziek op universitair niveau.
Het zelf praktisch musiceren is daarvan geen onderdeel.
Veruit de meeste studenten en beoefenaars hebben wel een muzikale vorming achter de rug.
Sommigen combineren de studie musicologie met een opleiding aan een conservatorium.

Vakgebied

De musicologie houdt onder meer in:

 • studie van de muziekgeschiedenis
 • studie van de muziektheorie (onder andere harmonie en contrapunt in verschillende periodes)
 • muziekanalyse van partituren
 • studie van de sociale, psychologische en technologische aspecten van de muziekbeleving.

Aanvankelijk was de musicologie vooral gericht op het 'redden uit de vergetelheid' van oude meesters en het schrijven van (vaak geromantiseerde) biografieën.
In de loop van de twintigste eeuw kreeg de musicologie een wetenschappelijke status.
Belangrijke figuren die daarbij een rol speelden zijn Guido Adler en Carl Dahlhaus.

Het belangrijkste musicologische naslagwerk met betrekking tot de Westerse klassieke muziek is de Engelstalige
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, en de Duitstalige MGG (Die Musik in Geschichte und Gegenwart).

Specialismen

De etnomusicologie houdt zich bezig met sociale en culture aspecten van de muziek wereldwijd.
De historische musicologie gaat over muziekgeschiedenis, bijvoorbeeld over de werken en het leven van een componist.
De cognitieve musicologie bestudeert wat er zoal wordt aangewakkerd in de hersenen bij het luisteren naar muziek.
De muziekfilosofie, waarbij onder meer wordt onderzocht welke verwantschappen er zijn tussen muziek,
taal en communicatie, of de taal van de muziek universeel is en in hoeverre muziek cultuurbepaald is.
Opleidingen in het Nederlands taalgebied
In Vlaanderen worden de opleidingen tot bachelor en tot master in de musicologie alleen onderwezen aan de Katholieke Universiteit Leuven.
De Universiteit Gent biedt binnen de opleiding kunstwetenschappen de optie major musicologie aan,
waarbij naast de basisvakken van kunstwetenschappen enkele musicologische vakken gevolgd kunnen worden.
In Nederland bestaan opleidingen aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

Musicoloog

Een musicoloog of musicologe is de beoefenaar(ster) van de musicologie en onderzoekt muziek vanuit een wetenschappelijke optiek.
Musicologen werken bijvoorbeeld voor muziekscholen of andere instellingen die zich met muziek bezighouden.
Zo zijn musicologen in dienst van platenmaatschappijen, uitgevers van werken over muziek en componisten, radio- en tv-stations voor de programmering van (klassieke) muziek.

Bekende musicologen

 • Christoph Wolff
 • Ivor Darreg
 • Alfred Einstein
 • Kyle Gann
 • Elena Rivera Mirano
 • Charles Van den Borren
 • Harry Partch
 • H.C. Robbins Landon
 • Gustave Reese

Nederlandse musicologen

 • Jos van de Braak
 • Marius Flothuis
 • Louis Peter Grijp
 • Anthony van Hoboken
 • Jacco Keyzer
 • Jos Koning
 • Jan de Kruijff
 • Jos Kunst
 • Yuri Landman
 • Eduard Reeser
 • Leo Samama
 • Jos. Smits van Waesberghe
 • Matthijs Vermeulen

Belgische musicologen

 • Jan Caeyers
 • Ignace Bossuyt
 • Ignace de Sutter
 • Yves Knockaert
 • Gerrit Valckenaers

Organologie (muziek)

De organologie of instrumentkunde is in ruime betekenis de wetenschap over muziekinstrumenten en hun classificatie.
Het omvat de studie van de geschiedenis van muziekinstrumenten gebruikt in verschillende culturen,
hun toonstelsels en technische aspecten, hun bouw.
De organologie heeft deels een overlap met de studies akoestiek, etnomusicologie, musicologie en muziekinstrumentenbouw.
De akoestiek behandelt muziekinstrumenten als een middel om geluid mee voort te brengen en is daarom minder geïnteresseerd
in de geschiedenis en andere aspecten van de bouw, die niet rechtstreeks met de productie van het geluid te maken hebben.

De 'organologie' in enge betekenis wordt als de studie van het orgel beschouwd.

De organologie heeft verschillende toepassingen,

 • in Sachs-Hornbostel,
 • in de indeling van een muziekinstrumentenmuseum en
 • bij de ontwikkeling van experimentele muziekinstrumenten.